Mogelijkheden AOW meenemen naar het buitenland

Wanneer u met pensioen gaat heeft u misschien het idee om in het buitenland te gaan wonen. Een leuk huisje in de Spaanse zon is uiteraard niet mis. Maar welke mogelijkheden bestaan er om je AOW mee te nemen? Om kort te zijn kun je AOW meenemen naar het buitenland. Vreemd genoeg bestaan er voor verschillende landen verschillende regels betreffende je AOW. Het is toch zeker je eigen geld zou je denken.

AOW in het buitenland

Je AOW meenemen naar het buitenland wordt in ieder geval geregeld via de Wet Beperking Export Uitkeringen, leuk afgekort tot de Wet BEU. In ieder geval kan je AOW-pensioen meegenomen worden naar landen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER).

Dit zijn dus:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • IJsland
 • Italië
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden

Ook kun je het AOW-pensioen meenemen naar het Caribische deel van het Koninkrijk. Tevens zijn er een aantal verdragslanden zoals Canada en Australië waar regelingen mee zijn getroffen. Het zogenaamde handhavingsverdrag of handhavingsprotocol. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat per land aangegeven wat de regelingen zijn met betreffende landen.

Soms komt je niet in aanmerking voor de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen wanneer je in het buitenland woont. Pas wanneer je totale inkomen voor ten minste 90% valt onder de Nederlandse loon- of inkomstenbelasting, kun je voor deze regeling in aanmerking komen.

Wanneer je tijdens je pensioen verhuis naar een land verhuist waar Nederland geen verdrag mee heeft komt je, wanneer je gehuwd bent, niet meer in aanmerking voor partnertoeslag. Wanneer je alleenstaand bent bedraagt je AOW in dit geval maximaal 50% van het netto minimumloon.

De informatie hierboven, is net als de regering, constant aan verandering onderhevig. Wanneer je over 5 jaar met pensioen gaat kunnen deze regels alweer verandert zijn. Vooral in een tijd van bezuiniging kunnen bepaalde maatregelen negatief voor je uitpakken. Een goede voorbereiding is dus van groot belang. Wanneer je naar een land verhuist uit het lijstje hierboven, zoals het altijd zonnige Spanje, neem ik aan dat je wel redelijk goed zit, wat er ook gebeurt.